Elállási nyilatkozat

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Kafita Team Kft.

(cím: 7135 Dunaszentgyörgy Óvoda utca 14. e-mail: dorka.horse@gmail.com

info@kafita.hu )

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:……………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:…………………………………………………………………………………………………………….

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Az elállási nyilatkozat letölthető ide kattitntva.